Gösterilecek bir şey yok.

ZORUNLU AÇIKLAMA

7 ay önce
Makale Ayarları


Son dönemde hukuk kurallarının belli menfaatler uğruna hukuk aktörleri tarafından ayaklar altına alındığını ibretle izlemekteyiz. Fakat bu, yaşanan türlü hukuksuzluklara seyirci kalacağımız anlamına gelmemektedir.
46 yıldan bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı olarak Ankara ilinde avukatlık yapan, Ankara’da mukim ve aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği Genel Saymanı bir ismin; geçtiğimiz günlerde yeni kurularak ilk genel kurulunu gerçekleştiren Bayburt Barosu’nda delege adayı gösterildiği ve dahası Bayburt TBB delegesi seçildiği kamuoyunun malumudur.
Adı geçen şahsın hülle yoluyla Ankara’dan Bayburt’a transfer olmak suretiyle delege seçilmesinin; kanunu dolanmak filan değil, bizatihi kanuna meydan okumak olduğu, bu durumun toplumun aklıyla dalga geçmek bir yana, mesleğin onurlu mensuplarının sinir uçlarına da dokunduğu su götürmez bir gerçektir.
Öte yandan, Türkiye Barolar Birliği seçimleri öncesinde bu minvalde meslek onuruna yakışmayan işlere tevessül edildiği, kazanmak için her yolun mübah görüldüğü, kural tanımazlığın adet edinildiği süreç, en masum ifadeyle sadece ve sadece “koltuk hırsı” olarak açıklanabilir.
Oysa demokrasi naraları atanların; koltuğu kazanmak kadar, koltuğu kaybetmenin de demokrasinin bir sonucu olduğunu; o koltuğun bir saltanat nişanesi olmadığını, bilakis gerçek sahiplerinin birlik mensubu yüz binlerce avukat olduğunu da iyi bilmeleri gerekir.
Yaşanan bu hukuksuz olaylar karşısında açık çağrımızdır:
Bahsi geçen TBB Saymanı, oluşan kamuoyu tepkisi karşısında; meslek geleneklerine, onuruna ve bir hukuk insanı sıfatıyla hukuk devletini tesis eden yasal kurallara hürmeten, hem Türkiye Barolar Birliği hem de Bayburt Barosu nezdindeki görevlerinden derhal istifa etmelidir.
Aksi halde TBB Bayburt delegesi sıfatını taşıyan şahsın, Avukatlık Yasası’nın 43. maddesi gereğince bürosunu da Ankara ilinden Bayburt iline nakledip nakletmediği, naklettiyse yeni büro adresini bağlı bulunduğu barosuna bildirip bildirmediği hususlarının araştırılarak bu konularda gerek Ankara ve gerekse Bayburt Baroları tarafından adı geçen avukat hakkında derhal soruşturma yürütülerek disiplin yönünden işlem yapılmalıdır.
Kaldı ki, sayın TBB Saymanı ve Bayburt Delegesi, kamuoyu ve yüz binlerce avukat nazarında zaten müstafi sayılmıştır.

BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI