Gösterilecek bir şey yok.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI BASIN AÇIKLAMASI

11 ay önce
Makale Ayarları

BALIKESİR BAROSU

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI BASIN AÇIKLAMASI

23 NİSAN 2022

Ulusal iradenin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz.

23 Nisan 1920; hanedanı esas alan saltanat sisteminin terk edilerek egemenliğin millete teslim edildiği, tarihin her döneminde özgürlüğünden zerre ödün vermemiş olan Türk Milleti için ulus olma bilinci ve demokrasinin temellerinin atıldığı gündür.

Zira Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinde yer alan “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesi; milleti ilgilendiren tüm kararların sadece Türk Milleti’ne ait olduğunu ifade ettiği gibi, tam da bu noktada millet iradesinden başka hiçbir hükmün ve emrin tanınmayacağını, ulusal egemenlik hakkına zeval verebilecek her türden siyasi ve teslimiyetçi anlayışların reddedileceğini açıkça ortaya koymaktadır.

            Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen anayasa değişikliği, karar mekanizmasının yasama erkini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden alınmak suretiyle yürütmeye ve bizahiti tek kişiye bırakıldığı bir sistemi önümüze getirmiştir. Bu durum, yasamanın mutlak mevcudiyetini tartışılır kılmakla kalmamış; köklerini sıkı sıkıya demokrasiye ve hukuka bağlamış bir cumhuriyetin varoluş nedenlerinden olan ulusal egemenlik ilkesi üzerine de kuşku düşürmüştür.

Oysaki Türk Milleti, karakterine “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.” düşüncesini nakşetmiş ve bu vakur duruşuyla kendi kendini yönetmekten başka bir idare şeklini asla kabul etmediğini tüm dünyaya göstermiştir.

            Bu anlamda, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar ve var oldukça, genlerinde ulusal egemenlik hücresini hep taşıyacak, bunun bir varlık sebebi olduğunu bilerek kendi iradesine sahip çıkacaktır.

Ayrıca Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan’ı, geleceğimizin güvencesi çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nden dışında çocuklara adanmış hiçbir ulusal bayramın bulunmadığı yeryüzü coğrafyasında, Atatürk’ün sadece çocuklara duyduğu güven ve eşsiz sevginin ispatı olmakla kalmamış, yıllar yılı dünya barışına da büyük katkı sağlamıştır.

Fakat ne yazık ki, günümüz Türkiye’sinde çocukların, küçük bedenlerinden çok daha büyük sorunları ve sorumlulukları sırtlarına yüklendikleri acı bir gerçektir. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak ağır işlerde çalışmak zorunda kalan çocuk sayısı azımsanamayacak derecede çoktur. Çocukların cinsel, fiziksel, duygusal ya da başka bir nam altında istismar kurbanı olduğu pek çok vaka adli makamlara intikal etmişse de, adalete erişemeden örtbas edilmiş nice istismar olayı da söz konusudur. Her yıl onlarca çocuğun iş cinayetine kurban gittiği ve dahası üç evlilikten birinin çocuk evliliği olarak kayıtlara geçtiği istatistikler yüreğimizi sızlatırken, eğitim sistemindeki yanlışlar sonucu yüzbinlerce çocuğun ya örgün eğitimi bıraktığı ya da gelecek kaygısı dehlizlerinde psikolojik sorunlara teslim olduğu toplumsal bir gerçekliktir.

            Ancak biliyoruz ki, önümüzde duran, biriken, dağ halini alan her meselenin üstesinden gelecek yegane şey, yine aziz Türk Milleti’nin iradesi, azmi ve kararlılığı olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı kutlar, çocukların güvenli ve umutlu yarınlara büyüyeceği bir dünya temennisiyle başta ulusal egemenliğimizin mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklalin ve cumhuriyetin tüm paydaşları ile vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi saygı ve minnete yad ederiz.

Av. Erol KAYABAY

Balıkesir Barosu Başkanı