Gösterilecek bir şey yok.

TÜRKİYE'NİN 2021 YILI İNSAN HAKLARI DURUM TESPİTİ ÇALIŞTAYI

7 ay önce
Makale Ayarları

Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Av. Volkan Gözükara, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi tarafından 26 Eylül 2021 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Türkiye’nin 2021 Yılı İnsan Hakları Durum Tespiti” konulu çalıştayda Baromuzu temsil etmiştir.
Katılımcıların; adil yargılanma hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, mülteci hakları, işkence ve kötü muamele yasağı, toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkı, ifade özgürlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere sahada karşılaşılan birçok insan hakkı ihlalleri konusunda bilgilendirmede bulunduğu çalıştayda, en sık karşılaşılan hak ihlallerinin bölgelere ve illere göre haritalandırmasının yapılabilmesine katkı sağlayacak verilerin elde edilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.