Gösterilecek bir şey yok.

MESLEKTAŞLARIMIZA AŞI İLE İLGİLİ BAŞVURUDA BULUNULDU

3 ay önce
Makale Ayarları
ADALET BAKANLIĞINA

KONU    : Covid – 19 Aşısı Uygulanacak Gruplar Arasında Avukatların Adalet Bakanlığı için öngörülen sıralamada aşılanması gerekliliği hakkında

    Başkanlığımıza Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan adliye personeli için Covid-19 aşısının uygulanmasına başlandığı yönünde haberler çıktığı; ancak bu haberlerde, aşılamanın yalnızca hakim, savcı, yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför, icra personeli vb. kişiler için uygulanacağının belirtildiği, aşılanacak kişiler arasında avukatların yer almadığı yönünde bilgiler iletilmektedir.

    Bilgilerin doğru olmadığı, avukatların da kapsam dahilinde kabul edileceği inancında olmakla birlikte aksi yönde bir uygulama ve kararın varlığı halinin yaratabileceği olumsuz sonuçlar dikkate alınarak avukatların kapsam dahilinde kabul edilmesi gerekliliğini hatırlatma zorunluluğu doğmuştur.

    Anayasanın 36. maddesinde hak arama özgürlüğü “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”  şeklinde düzenlenmiştir. 36. maddenin sözünü ettiği meşru vasıtaların başında avukatlar gelmektedir. Dolayısıyla avukatların varlığı hak arama özgürlüğü ile doğrudan ilgilidir.

Yine Avukatlık Kanunu, avukatların yargının kurucu unsuru olduğunu kabul etmiştir. Bu anlamda avukatlar yargısal faaliyetin olmazsa olmazıdır. Her ne kadar avukatlar bağımsızlıkları nedeniyle Adalet Bakanlığı’ nın personeli değil ise de yürütülen yargısal faaliyetin önemli bir parçası olmaları nedeniyle aşılanma sürecinde hakim, savcı ve diğer adliye personelinden ayrık tutulmaları, yargının üç sac ayağı arasında tercih yapıldığı anlamına gelecektir. Bir diğer deyişle adil yargılanmanın garantörü olan avukatların dışlanması sonucunda bu hakkın önemsenmediği algısının oluşmasına ister istemez sebep olunacaktır.

Yargısal faaliyetin parçası olduğu tartışmasız olan avukatların aynı adliyelerde birlikte çalıştığı Adalet Bakanlığı personelinden ayrık tutulmasının değersizleştirme sonucunu yaratacağı gözden kaçırılmamalıdır. Bu değersizleştirmenin yalnızca avukatları değil, yargının tamamını hedef alacağı da unutulmamalıdır.

Bununla birlikte aynı adliyede görev yapan kişilerin bir kısmının aşılanması bir kısmının aşılanmaması aşılama faaliyetinin amacı ile de uyumlu değildir.

Baromuza kayıtlı Avukat, Stajyer Avukat ve personel sayısı aşağıda belirtilmiştir;

Toplam Avukat : 1389

STJ Avukat Sayısı

Toplam : 109

Personli : 15

  1. 60 Yaş üstü Avukat sayısı

212

  1. 60 Yaş altı Avukat Sayısı

1177

Tüm bu hususlar göz önüne alınarak avukatların Adalet Bakanlığı personeli ile eş zamanlı aşılanmasının sağlanması hususunu bilgilerinize sunarız.

Av. Erol KAYABAY

Balıkesir Barosu Başkanı