Gösterilecek bir şey yok.

Duyuru

Duyuru

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 7326 Sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişikl...

Duyuru

Hakimler ve savcılar kurulu genel sekreterliğinin 27.04.2021 tarihli 29347 sayılı yazısı ek-te dir. Duruşmaların Ertelen...

Duyuru

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının Duyuru No: 2021/21 Konu: Tıp Doktoru Unvanı Olarak Kullanılan (Dr.) Unvanının Avuk...

Duyuru

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının Gelir Vergisi Tevkifatı ve KDV Tevkifatına ilişkin değişikliklerin uygulanması kon...

Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığının 14.04.2021 Tarih Sayı :E-43370460-130[5309-765]-51968 KDV Tevkifatı Uygulaması Hakkında ki y...

Duyuru

Avukatlar için suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine dair yükümlülüklere ilişkin temel e...

Duyuru

"Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik " hakkında Balıkesir Barosu B...

Duyuru

BARO BAŞKANLIĞI ……………………….. DUYURU NO:2021/11 Konu: KDV  Tevkifatı Uygulaması Hakkında. Bilindiği üzere; 16.02.2021 tari...

Duyuru

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP...

Duyuru

ÖNEMLİ DUYURU Değerli Meslektaşlarımız; 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun ‘Elektronik Tebligat’ başlıklı 7/a Maddesine gör...

Duyuru

İcra İşleri Daire Başkanlığının 10.02.2021 Tarihli 34372782/48/1101 Sayılı Dosyasız çalışma hakkındaki yazısı. Dosyasız...