Gösterilecek bir şey yok.

Duyuru

Duyuru

Afad Başkanlığı koordinasyonunda yurtdışı yardım....

Duyuru

HABER-SEN Basın Yayın İletişim ve POsta Emekçileri Sendikası Yazısı Hakkında....

Duyuru

KEP Üzerinden Gönderilen Başvuru Evrakları Hakkında....

Duyuru

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 39. Maddesinin Danıştay kararı ile iptali Hakkında....

Duyuru

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) çerçevesinde Türkiye’de KorumaArayan Kişilere Sağlanan Hakla...

Duyuru

Çankaya Üniversitesi Ceren Damar ŞENEL 3. Genç Bilim İnsanları Sempozyumu...

Duyuru

Yargı sisteminin sorunları ve çözüm yolları adlı makale yarışması....

Duyuru

Türkiye Barolar Birliği Elektronik Tebligat Hakkında....

Duyuru

Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge Hakkında....

Duyuru

Avukatın, ortaklığın giderilmesi davası açabilmesi için ihtiyaç duyduğu taşınmaz paylaşımlarına ait T.C kimlik numaralar...

Duyuru

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Akademik Dergi Makale ve Hakemlik Daveti Hakkında....