Gösterilecek bir şey yok.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN DUYURU NO: 2021/44 YAZISI

Makale Ayarları

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının Duyuru No: 2021/44 nolu yazısı Ek-te dir

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi’ (İHEM Projesi) kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne görevlendirmeler gerçekleştirilecektir.