Gösterilecek bir şey yok.

2022 YILI TERCÜMAN BİLİRKİŞİ BAŞVURUSU

7 ay önce
Makale Ayarları

Balıkesir Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca 5271 Sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun 202. Maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin
Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, 2022 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi
oluşturulacaktır. Başvuru evrakları Ek-te dir.