BALIKESİR BAROSU

Balıkesir Bar Association

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER
STAJYER AVUKAT

SIRA NO

İSTENEN BELGELER

ADET

 

1

Diploma veya fakülte çıkış belgesi

2

Noterden Onaylı

(Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi vb. mezunlar için

1.-Diploma Denklik Belgesi (Noterden Onaylı)

2.-Ankara-İstanbul Üniv.Hukuk Fakültelerinden ilgili makama başlığı adı altında noksan kalan dersi bulunmadığına ilişkin yazı

3.-Transkrip

2

Dilekçe

2

Ekte verilmiştir.Doldurulup imzalanacaktır
(Staj İstem Dilekçesi)

3

Bildiri kağıdı

2

Ekte verilmiştir.Doldurulup imzalanacaktır

4

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2

 

5

İkametgah Belgesi

2

Muhtarlık veya Nüfus İdaresinden

6

Nüfus Kayıt Örneği

2

Nüfus İdaresinden

7

Arşivli sabıka kaydı

2

Cumhuriyet Başsavcılığından

8

Sağlık Raporu

2

Sağlık Ocağından

9

Ticaret Odası Belgesi

2

Ekte verilmiştir.Doldurulup onaylatılacak

10

Takdim Belgesi

4

İki ayrı avukattan 2 asıl ( 2 yılını doldurmuş avukat)

11

Araştırmacı Avukat

2

5 yılını doldurmuş avukat.(10.sıradaki avukatlardan farklı bir Avukat kullanılacak)

12

Muvafakatname

2

Staj yapacağı avukat tarafından imzalatılacaktır.

13

Fotoğraf

4

Vesikalık (cübbesiz) (Erkekler ceket ve kravatlı, bayanlar döpiyesli )  (Biometrik) klavuz için tıklayınız.

14

Askerlik terhis yada tecil belgesi

2

Mezunuyetten sonra askerlik yapanlar yada tecil ettirenler için

15

SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI' ndan kaydının bulunmadığına dair yazı

2

İlgili Kurumlardan onaylı olacaktır.


STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER

STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR için TIKLAYINIZ.    (Bilgisayarla kısaltma yapılmadan doldurulacaktır.)

AVUKAT VE AVUKAT STAJYERİ KİMLİK TESLİM FORMU

 


 

 

 
BURADASINIZ :