Gösterilecek bir şey yok.

HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU

2 ay önce
Makale Ayarları

24.11.2022 tarihinde Ankara ili Mamak ilçesinde sokak hayvanları belediye ekipleri tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı ve usulsüz bir şekilde toplanmış, toplama sırasında hayvanlara zarar verilmiştir. Usulsüz toplamaya müdahale etmek isteyen Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyesi meslektaşlarımız belediye çalışanlarının hakaret, tehdit ve fiziksel saldırılarına maruz kalmıştır.

Bizim en temel sorumluluğumuz hukukun üstünlüğünü savunmak ve kendi adına ses çıkaramayanların sesi olmak olduğundan, meslekten ve kanundan doğan hakkını kullanan ve işini yapan meslektaşlarımıza yapılan saldırı kabul edilemez. Sokakta yaşayan canların usulsüz toplanması ve bu toplama esnasında vücut bütünlüklerine ve yaşama haklarına yapılan saldırının engellemesi maksadıyla meslektaşların görevini yapmasının şiddetle karşılık bulmasının bir izahı yoktur. Suçu, suç ile örtbas etmeye çalışan herkesin karşısında olmalıyız.

25.11.2022 tarihinde Konya Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpek, görevlinin şiddet ve işkencesine maruz kalarak hayatını kaybetmiştir. Hayvanların korunması ve rehabilite edilmesi için belediyelerden yasada belirtilen sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenirken hayvanların katledilmesiyle karşı karşıya kalmak kabul edilemez.

Hukuka ve vicdana aykırı şekilde sokak hayvanlarının barınaklara hapsedilmesinin, hayvanlara karşı gerçekleştirilen işkence, tecavüz, şiddet, kötü muamele ve cinayetin karşısındayız. Yasaya ve usule aykırı gerçekleştirilen eylemlere ve meslektaşlarımıza yönelen saldırılara karşı gerekli yaptırımın sağlanması için yasal süreçlerin takipçisi olacağımızı bildiririz.