BALIKESİR BAROSU

Balıkesir Bar Association

 

KAMU AVUKATLARININ EK GÖSTERGE SORUNU

ÇÖZÜLMELİDİR

 

 

     Yargının üç ayağından biri denilerek onurlandırılan avukatlar ne yazık ki hak ettikleri hak ve statüleri tespit edilirken aynı ortamda görev yaptığı hukukçularla aralarında uçurum doğmaktadır.

     Kamuda görev yapan hemşire, polis ve din görevlisi kadrolarına 3600 ek gösterge verileceği haberleri memnuniyetle karşılanmış, ancak kamu avukatlarının bu olanaktan yoksun bırakılmasının nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır.

     657 Sayılı Kanun’a tabi kamu avukatları ve serbest çalışan avukatların görev tanımlamalarında kamu görevi yaptıkları aşikârdır.

     Kamu avukatlarının 3000 olan ek göstergelerinde yıllardır hiçbir artış olmadığı gibi 7600 ek göstergeli hâkim ve savcılarla aralarında uçurum bulunmaktadır. Kamu görevi çatısı altında birlikte görev yaptıkları mimar, mühendis, müfettiş, doktor, diş hekimi, eczacı, veteriner ve biyolog gibi meslek mensuplarının da ek göstergelerinin altındadır.

     Açıklanan nedenlerle kamuda çalışan avukatlar ve hukukçular aleyhine giderek büyüyen ücret farkının azaltılması için yapılan sosyal ve ekonomik iyileştirmelerden eşit pay almalarının hakkaniyete uygun olacağı inancıyla yapılacak tüm düzenlemelerin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşırız.

 

 

BALIKESİR BAROSU BAŞKANI

Av. EROL KAYABAY

 

 
BURADASINIZ : ANA SAYFA BARO GÜNCEL KAMU AVUKATLARININ EK GÖSTERGE SORUNU