BALIKESİR BAROSU

Balıkesir Bar Association

 

 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İLE ÖZDEŞLEŞEN

“TÜRKİYE” İBARESİ; VATANDAŞIN SESİ OLAN AVUKATLARIN,

BAROLARIN VE SAVUNMANIN GÜÇ KAYNAĞIDIR

 

 

 

     1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 109. maddesi, Türkiye Barolar Birliği’ni bütün Baroların katılımı ile oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşu olarak tanımlamıştır. Bu tanım; misyonunu hukukun genel ilkelerinden alan Türkiye Barolar Birliği’nin herhangi bir Bakanlar Kurulu kararına değil, doğrudan Kanuna dayandığını; gücünü, varlığını, etkinliğini ve tüm bu işlevlerinin üzerinde kucaklayıcı bir şemsiye gibi duran ismini Kanundan aldığını göstermektedir.

     Türkiye Barolar Birliği, kuruluşundan bu yana, isminin önündeki “Türkiye” ibaresini büyük bir gururla taşımaktadır. Çünkü bu ibare, birliğin kimliğidir, bayrağıdır, çatısı altında topladığı 79 Baroyla birlikte ortak paydasıdır. Bu ibare, “Türk Milleti” adına karar veren yargı organlarında savunma hakkının temsilcisi olan biz Avukatların işlevsel aidiyetinin simgesidir.

    Türkiye Barolar Birliği; tarihin her döneminde hukukun üstünlüğünün, temel hak ve hürriyetlerin, demokrasinin, insan haklarının, adil yargılanma hakkının sağlanmasında görev başında olmuştur. Bu görevinde kurumsal kimliğiyle Türkiye adına hareket ederken, uluslararası platformlarda da ülkesinin yüz akı olmuştur.

     Bugün, Birliğin isminden “Türkiye” ibaresini çıkarmak savunmayı, avukatı yargının sac ayaklarından birini etkisizleştirmektir.

     Bu itibarla...

     Yasama erkinin KHK’lara terk edildiği bir süreçte, üstelik tüm ulusun Suriye’de devam eden sınır ötesi harekâta odaklandığı, cephede çarpışan aziz Mehmetçik için dua birliği yaptığı böyle hassas bir dönemde; TBB'ne karşı alınan tavır duruşumuzdaki kararlılığı hiç bir zaman değiştirmeyecek;

     Türkiye Barolar Birliği çatısı altında toplanan tüm Barolar ülkesiyle ve milletiyle yürek ve kader birliği yapacaktır.

     Birlik, ismindeki “Türkiye” ibaresiyle et ve tırnak gibidir.

     Bu ibareyi; önce tarihinden, sonra Kanundan almıştır.

     Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

 

 

BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI

 

 
BURADASINIZ : ANA SAYFA BARO GÜNCEL TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İLE ÖZDEŞLEŞEN “TÜRKİYE” İBARESİ; VATANDAŞIN SESİ OLAN AVUKATLARIN, BAROLARIN VE SAVUNMANIN GÜÇ KAYNAĞIDIR