BALIKESİR BAROSU

Balıkesir Bar Association

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi

&

CCA Uyuşmazlık Çözüm Merkezi

 

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

Programın Tanıtımı

İş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren arabuluculuk uzmanlık eğitimini sicile kayıtlı arabulucular alabilir. Uzmanlık eğitiminin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır.

 

Teorik eğitim; iş hukukunda arabuluculuğa elverişli olan ve olmayan uyuşmazlıklar, iş hukukunda dava şartı olarak düzenlenen arabuluculuk süreci ve iş hukuku konularını kapsar.

 

Uygulama eğitimi; her arabulucunun en az 2 defa arabulucu rolüyle uygulama yapması, bu esnada diğer arabulucuların uyuşmazlık senaryosunda taraf veya taraf vekili olarak rol alması ve arabuluculuk becerilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulama gözetimi ile arabuluculuk bürolarıyla irtibat kurulması, UYAP Arabulucu Portalının kullanılması, taraflara arabuluculuk toplantısına davet yazısı gönderilmesi, arabuluculuk süreci ile ilgili tutanakların ve özellikle de son tutanağın yazımına ilişkin faaliyetleri içerir.

Programın Amacı

Teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonucunda arabulucuların; işçi ve işverenin yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini yönetme, işçi ve işverenin yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini değerlendirmek suretiyle avukattan veya uzmandan yardım almalarını sağlama ya da süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmaları amaçlanır.

Programın Süresi

24 Saat (8 Saat Teori - 16 Saat Uygulama)

Programın Eğiticileri

Prof. Dr. Çetin ARSLAN Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Gökhan Erbaş Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uzman Alper BULUR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Av. Erdal TERZİ Ankara Barosu

Arb. Yusuf GÖZEL Başkent Arabuluculuk Uyuşmazlık Çözüm Merkezi

Arb. Pervin YILDIZ Başkent Arabuluculuk Uyuşmazlık Çözüm Merkezi

Arb. Selda KUTLAY Başkent Arabuluculuk Uyuşmazlık Çözüm Merkezi

Arb. Mehmet Ali BARANLI Başkent Arabuluculuk Uyuşmazlık Çözüm Merkezi

Arb. Özlem ARSLAN Başkent Arabuluculuk Uyuşmazlık Çözüm Merkezi

Arb. Onur TEKTAŞ Başkent Arabuluculuk Uyuşmazlık Çözüm Merkezi

Programın Yeri

Eğitim, 2. Gündoğan Mahallesi, Atay Caddesi No: 203 Altıeylül / Balıkesir adresindeki Altın Otel’de yer alan eğitim salonlarında verilecektir.

Ders Programı

25 Ekim 2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 12 Ekim 2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 19 uncu maddesi ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 6 ncı maddesine eklenen üçüncü fıkrası uyarınca Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafındna yayınlanan, iş hukukunda uzman arabuluculuğa ilişkin usul ve esaslar uyarınca hazırlanmıştır. 

Başlangıç: 26.01.2018 Cuma Bitiş: 28.01.2018 Pazar Kontenjan 24 Kişi

Ders İçeriği

TEORİK EĞİTİM KONULARI (150 dakika)

İş Hukukunda Arabuluculuk (50 dakika)

İş kanunları ve ilgili kanunlar

4857 Sayılı İş Kanunu

Basın İş Kanunu

Deniz İş Kanunu

Türk Borçlar Kanunu (Hizmet Sözleşmeleri)

Arabuluculuğa elverişli olan uyuşmazlıklar

Arabuluculuğa elverişli olmayan uyuşmazlıklar

İş hukukundaki emredici hükümler ile arabuluculuk ilişkisi

İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk Süreci (100 dakika)

İş Hukuku Eğitim Konuları (250 dakika)

İş Hukukunun Temel Kavramları (20 dakika)

İşçi

İşveren

İşveren Vekili

Asıl- Alt İşveren

Muvazaa

İşyeri

İşletme

İş Sözleşmesi Ve Türleri (30 dakika)

Tanımı, Unsurları

İş Sözleşmesi-İş İlişkisi Ayırımı

Sürekli- Süreksiz

Belirli-Belirsiz Süreli

Tam-Kısmi Zamanlı

Çağrı Üzerine Çalışma

Deneme Süreli

Mevsimlik, Takım

Devir Sözleşmeleri

İşçinin Borçları (15 dakika)

İş Görme

İşverenin Talimatlarına Uyma

Sadakat ve Özen

Teslim ve Hesap Verme

Rekabet Etmeme

İşverenin Borçları (15 dakika)

Ücret Ödeme

İşçiyi Koruma

Eşit Davranma

Buluş Yapana Ödül Verme

Diğer Borçlar

İşçi Ücreti Ve Ekleri (20 dakika)

Aylık Temel Ücret ile Birlikte Ücretin Eki Olan Prim

İkramiye

Giyecek

Yemek

Yol Yardımı, vs.

Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma (20 Dakika)

Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve Diğer İzin Ve Tatiller (15 Dakika)

İşçi Ve İşveren Alacaklarına Uygulanacak Faiz Çeşitleri (15 Dakika)

İşçi Ve İşveren Alacaklarında Uygulanacak Kesintiler (15 Dakika)

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi (20 Dakika)

İşçinin Ölümü

İstifa

İşin Bitimi

Belirli Sürenin Bitimi

Fesih Bildirimiyle Sona Erme

Derhal Fesih Halleri

İşe İade Ve Sonuçları (15 dakika)

İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları (20 dakika)

Çalışma Belgesi

İbraname

Kıdem ve İhbar Tazminatları

Kötü Niyet Tazminatı ve Diğer Alacaklar

İşçi ve İşveren Sendikaları

Sendikal Güvenceler (15 dakika)

Sendika Üyeliğinin Güvencesi

Sendika Yöneticilerinin Güvencesi

İşyeri Sendika Temsilcilerinin Güvencesi

Toplu İş Sözleşmesi (15 dakika)

Yapılma süreci

İş Sözleşmesine Etkisi

Yararlanma


 

Uygulama Eğitimi: Toplam 16 saat

Eğitim alan katılımcıların işçi işveren uyuşmazlığı senaryosunda arabuluculuk yöntemini kullanarak çatışmayı yönetmesi ve uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlaması.

Hazırlanan senaryoların rol oynama tekniği ile canlandırılması. Tüm eğitim grubunun geribildirim vermesi ve eğitmenlerin değerlendirme yapması.

Eğitim ücretlerini (Peşin 1000,00 TL) ödemek isteyen katılımcılarımızın aşağıda belirtilen hesaba EFT veya banka aracılığıyla ödeme yapabilmeleri mümkündür.

 

Katılımcılarımızın makbuzlarına "Ad-Soyad-T.C. Kimlik Numarası-Arabuluculuk Eğitimi Ocak 2018" yazdırması gerekmektedir.

 

Banka    : Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Şube      : Çetin Emeç (342)

IBAN      : TR730003200000000038004953

Unvan   : CCA Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi

Adres:   : Hacettepe Teknokent 4. Ar-Ge Binası Ofis No: 20/L Üniversiteler Mahallesi 1596. Cadde Beytepe Çankaya ANKARA

 

Katılımcılarımızın makbuzlarını tahkim@hacettepe.edu.tr e-posta adresine göndermelerini rica ederiz.

 

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Alper BULUR

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

 

Tel: 0 312 297 62 70 / 162

 

Programın Ücreti

Nakit 1000,00 TL

Programa ön kayıtlar başlamıştır.

İletişim

Balıkesir Barosu Başkanlığı

0266 244 87 33 

Dah: 6

Not : ÜCRETLENDİRME İŞLEMİ YAPILDIKTAN SONRA DEKONTLARIN BARO BAŞKANLIĞIMIZA GÖNDERMENİZ RİCA OLUNUR.

 

 

 
BURADASINIZ : ANA SAYFA BARO GÜNCEL UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER