BALIKESİR BAROSU

Balıkesir Bar Association

BALIKESİR BARO BAŞKANLIĞI

BASIN AÇIKLAMASI

 

 

Değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları;

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 35/3 (Değişik 3.fıkra: 23.01.2008 - 5728/329 md.) maddesine göre; “Türk Ticaret Kanununun 332. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı (yani 250.000,00 TL) veya daha fazla sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı 100 ve daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir Avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli Avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin 2 aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir” şeklinde düzenlenmiştir.

2018 yılı için aylık brüt asgari ücretin 2.029,50 TL olduğu dikkate alınırsa, aylık idari para cezası 4.059,00 TL olacaktır.

Esasen söz konusu düzenleme ile;

1)Şirket ve kooperatiflerin işlem, karar, eylem ve faaliyetlerinin kanuna ve hukuka uygun olmasını sağlamak,

2)Büyük anonim şirket ve yapı kooperatiflerinin yargıdaki dava ve ihtilaf sayısını azaltmak,

3)Şirket ve kooperatiflerin dava ve ihtilaflarının henüz oluşmadan önüne geçilmesi ve gerektiğinde önleyici tedbirler alınmasını sağlamak,

4)Bu sayede hem şirket ve kooperatiflerin, hem de ilgili muhatap, işçi, tüketici, vatandaş, tacir ve 3.kişilerin yanlışlık, hata ve kusurlarından kaynaklanan dava ve ihtilaflar nedeni ile daha büyük maddi zararlarının, emek, mesai ve işgücü kaybının oluşmasını engellemek, bu sayede oranlı tarifelere göre harç, yargılama gideri, tahsil harçları, müvekkil ve karşı taraf yasal vekalet ücretlerinden kurtulmalarını sağlamak,

5)Şirket ve kooperatiflerin esas anlamda haklı olduğu hallerde dahi, usulen yanlış işler yapmasının önüne geçerek, davaları kaybetmeleri nedeni ile daha büyük maddi kayıplara uğramalarının önüne geçmek, yargıda gereksiz iş yoğunluğu ve manevi sıkıntıları ortadan kaldırmak,

6)Profesyonel anlamda danışmanlık ve hukuk hizmeti alarak, mevzuat, sözleşme, bilgi ve belge, protokol, iş yeri uygulamaları, kambiyo, çek, ibra, iş ve işçi hukuku, tüketici hakları ve hukuku, Yargıtay karar ve uygulamaları vb. her türlü hukuki konuda bilgilenmelerini sağlamak, amaçlanmıştır.

 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği meslektaşlarımıza ve Baro Başkanlığımıza da yükümlülükler yüklemiştir. Yönetmeliğin 73/A maddesi uyarınca Baro Başkanlıkları "Avukatlık sözleşmelerini" kayıt altına almak ve takip etmek zorundadır. Yönetmeliğin 73/B maddesi ise meslektaşlarımıza "her yılın sonunda düzenlemiş olduğu serbest meslek makbuzlarını sicil dosyalarında saklanmak üzere Baro Başkanlıklarına sunmak yükümlülüğü getirmiştir.

Avukatlık Kanunu'nun 35 maddesinin 3.fıkrasına aykırı davranan tüzel kişilerin baro tarafından takip edilerek, haklarında suç duyurusunda bulunulması yasal zorunluluktur.

İlimizde bulunan ve yasa kapsamında olan anonim şirketler ve yapı kooperatiflerinin kurumsal bir anlayışla, profesyonel hukuki danışmanlık almaları yasal zorunluluğun ötesinde açıkladığımız üzere yadsınamaz faydalara haizdir.

Yasal düzenleme doğrultusunda İlimizde bulunan ve kanun kapsamında olan anonim şirket ve kooperatiflerin önemli kısmının bu anlayışta olması sevindiricidir. Ancak aynı anlayışta olmayan ve yasal düzenlemenin aksine davranan şirket ve kooperatiflerin takipçisi olacağımızı önemle belirtmek isteriz.

Saygılarımızla.

 

Av.Erol KAYABAY

Balıkesir Barosu Başkanı

 

 

 
BURADASINIZ : ANA SAYFA BARO GÜNCEL TİCARİ ŞİRKETLERİN AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ