BALIKESİR BAROSU

Balıkesir Bar Association

BALIKESİR BAROSU

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

BASIN AÇIKLAMASI

          Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul etmesi, insan haklarının uluslararası düzeyde korunmasına yönelik önemli ilk adım olması nedeniyle 10 Aralık tarihi bütün dünyada “İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

          O tarihten bu yana, sadece insan olmaktan kaynaklanan hak ve özgürlüklerin kullanılması ve yeni hakların tanınıp yaygınlaşması yönünde önemli kazanımlar elde edilmiştir. Bu kazanımlar, insanlığın ortak mücadelesinin eseridir.

          Günümüzde insan haklarını görmezden gelen, insan hakları duyarlılığı ile hareket etmeyen rejim ve hukuk sistemlerinin meşrulukları sorgulanmaktadır. Zira insan hakları, demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün yeryüzündeki pek çok coğrafyada yaşanan gelişmeler, insan haklarının sadece belirli bir kesime endeksli olmadığını, aksine evrensel nitelikte olduğunu acı bir şekilde göstermektedir. İyi bilinmelidir ki, dünyanın en demokratik ve insan odaklı olduğu varsayılan gelişmiş ülkeleri; Ortadoğu’da, Uzak Asya’da, Güney Amerika’da ve Afrika’nın her köşesinde yürüttükleri politikalar nedeniyle insanlık nazarında mahkûm olma noktasına gelmişlerdir.

          Gerçekten, dünyanın dört bir yanında dini, dili, ırkı, rengi, siyasi görüşü, cinsiyeti ya da başkaca özellikleri yüzünden baskı ve şiddet mağduru insan nüfusu azımsanmayacak boyuttadır. Ancak bilinmelidir ki, bu acı tablonun baş sebebi; gelir dağılımındaki adaletsizlikler ve sosyal eşitsizliklerdir.

          Ülkemizdeyse, Cumhuriyet tarihi boyunca maden ve tersanelerde ölümlü iş kazaları meydana gelmesine karşın, son yıllarda bu kazalarda can veren işçi sayısı yüzlerle ifade edilir hale gelmiştir. Alınmayan güvenlik önlemleri, işveren açısından sadece bir kar marjı olarak değerlendirilse de, aslında hem işveren hem de denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen otoriteler bakımından açık bir insanlık suçudur.

          Bununla birlikte, son dönemde ayyuka çıkan çevre hakkı ihlalleri de doğrudan insan hakları kapsamında değerlendirilmelidir. Bir türlü önü alınamayan hava, toprak, tatlı su ve deniz kirlilikleri; açık bir insan hakkı ihlalidir. Turizm ve ulaşım için talan edilen orman alanları, sürdürülebilir doğal enerji kaynaklarına rağmen ucuz enerji ihtiyacına hizmet ederken insan sağlığını açıktan tehdit eden nükleer ve termik santral havzaları, denetimi yetersiz ÇED raporları, akarsu kaynaklarına meydan okuyan HES’ler ve sahil şeritlerini yaşanmaz kılan fabrika atıkları her şeyden önce insan hakkı ihlallerine neden olmaktadır. Çünkü temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak, uluslararası anlaşmalar ve anayasalarla güvence altına alınmış temel haklardandır.

          Tüm bu olumsuz manzaraya karşın; insanlığın, insan kalarak yaşayanların ve hakları uğruna can verenlerin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlar; Balıkesir Barosu olarak her zaman insan haklarının savunucusu ve hak ihlallerinin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.

          Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Av.Erol KAYABAY

Balıkesir Barosu Başkanı

 
BURADASINIZ : ANA SAYFA BARO GÜNCEL BALIKESİR BAROSU 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI