BALIKESİR BAROSU

Balıkesir Bar Association

 

BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI

 

 

           15 Temmuz darbe girişimi ulusumuzun demokratik varlığına yapılmış en büyük ihanettir. Darbeler sadece demokratik hukuk devletinin temel taşlarını yerinden oynatmakla kalmayıp hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, savunma hakkına, iletişim, ifade ve basın özgürlüklerine de kastetmek suretiyle doğrudan Cumhuriyet Türkiye’sinin varoluşunu hedef almaktadır.

Ancak darbe girişimi sonrasında oluşturulan OHAL düzeni de yasama iradesi ile birlikte milli iradenin kısıtlanmasına yönelik düzenlemelere meydan vermektedir. Gerçekten, OHAL ürünü 675 ve 676 sayılı KHK’ler ile getirilen; “Avukatların darbe ve terör suçlarından şüpheli şahıslarla yapacağı görüşmelerin kaydedilmesi, görüşmelerde 3. kişilerin bulundurulması, görüşmelerin keyfiliğe meydan verebilecek şekilde sonlandırılabilmesi ve bu durumda hükümlünün avukatı ile görüşmesinin 6 ay süreyle yasaklanabilmesi, şüphelinin getirdiği tanığın mahkemece (gerekçesi KHK ile hazırlanmış şekliyle) reddedilebilmesi, zorunlu müdafi olmaksızın yargılama yapılabilmesi, kovuşturmada avukat sınırlaması getirilmesi, görüşme kısıtlaması getirilebilmesi” gibi düzenlemeler savunma hakkını ve mesleğimizi doğrudan hedef aldığı gibi, Anayasa güvencesindeki birçok hakla birlikte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni de açıkça ihlal eder niteliktedir.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile televizyonları, radyoları sessizliğe mahkûm etmek; gazeteleri, dergileri, yayınevlerini karanlığa hapsetmek, basın özgürlüğünün açık ihlali niteliğindedir.

Hukuk ve insan hakları temelinde var olan ülkemiz için antidemokratik darbe girişimleri ne kadar endişe verici boyutta ise; OHAL kapsamında devleti yeniden yapılandırmak, AİHS ve Anayasa’yı görmezden gelerek hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, savunma hakkını, ifade, iletişim ve basın özgürlüklerini ortadan kaldırıcı nitelikli uygulamalarda aynı derecede kaygı vericidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


 

BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI

 
BURADASINIZ : ANA SAYFA BARO GÜNCEL BAROMUZ BASIN BİLDİRİSİ