M

MESLEKTAŞIMIZ AV. MÜZEYYEN BOYLU’ NUN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN

TÜBAKKOM BASIN AÇIKLAMASI
“KRAL ÇIPLAKTIR”

Meslektaşımız Av. Müzeyyen BOYLU’ nun öldürülmesi “KADIN CİNAYETİ” dir.
Kadına karşı şiddetin önlenmesi için her zaman fedakârca çalışan kadın Avukatlar olarak; bu
kez kadın cinayeti nedeniyle bir meslektaşımızı yitirmenin çok büyük üzüntüsü içindeyiz.
Eğitimli kişiler arasında yaşanan bir boşanma davasının bile kadın cinayetiyle
sonuçlanması; ülkemizde kadın şiddetinin geldiği durum açısından vahim ve ürkütücüdür. Bu
cinayet bize kadına karşı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın geldiği noktayı acı bir
şekilde göstermektedir. Konu “KADIN” olduğunda sosyal, ekonomik ve eğitim farkının
olmadığını görmek son derece rahatsız edici bir durumdur. Bu cinayet bize “KRAL
ÇIPLAKTIR” demektedir. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin
artması sistemde birçok yanlışın olduğunu bize göstermektedir. Yetkililerin şiddetle
mücadelede başarı gösteremediği bir sonuç olarak karşımızdadır. Sistemin kadını korumadığı,
önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkisiz olduğu bir gerçektir.
Özellikle son zamanlarda boşanma davalarının ve nafaka taleplerinin kadına karşı
şiddeti arttırdığı yönünde kamuoyunda yaratılan algı kadına karşı şiddetin artmasına yol
açmıştır. Bu tehlikeli durumun derhal sonlandırılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz.
Kadın şiddetini artıran nedenler boşanma davalarının açılması veya nafaka talepleri değildir.
Kadına karşı şiddeti artıran nedenlerin başında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmaması ve
kadını özgür bir birey olarak değerlendirmeyip onu aile içerisinde sadece bir eş, bir anne, bir
kardeş rolü ile sınırlı olarak gören ve göstermeye çalışan zihniyet gelmektedir.
Bu nedenle yetkililerin samimi ve ciddi bir şekilde; kadına bakış açıcını değiştirmek
için toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak çalışmalar yapması zorunluluğunu bir kez
daha önemle ifade ediyoruz.
Meslektaşımız Av. Müzeyyen BOYLU’ nun öldürülmesini kınıyor, ailesine; başta
Diyarbakır Barosu olmak üzere tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, davanın takipçisi
olacağımızı beyan ediyoruz.
TÜBAKKOM olarak dün olduğu gibi bugün de kadının insan haklarının sağlanması
için mücadelemizi fedakârca sürdüreceğimizi ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Türkiye Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonu
(TÜBAKKOM)