23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI BASIN AÇIKLAMASI

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet        Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan’ı, umudumuz ve geleceğimizin güvencesi        çocuklarımıza ‘’Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz” sözleri ile bayram olarak armağan etmesi; O’nun çocuklara karşı sarsılmaz güveni ve büyük sevgisinin bir göstergesi olduğu gibi, dünya barışına verdiği önemin de açık bir ifadesidir.

Ulu Önderimiz Atatürk, 23 Nisan gibi devlet ve millet için önem arz eden bu günü, geleceğin teminatı olan çocuklara bayram ilan etmekle ileri görüşlülüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu bayram, aynı zamanda dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının gelişmesine ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunma gayesini de taşımaktadır.

Ancak son yıllarda Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği çocuklar, kendilerinden büyük yüklerin taşıyıcısı olmak zorunda bırakılmış; çocukolmaktan çıkartılmış; çocuk işçi, çocuk gelin, çocuk kurban olarak gündemde yer almaya başlamışlardır. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz 2019’nin ilk yarısında bile onlarca çocuk iş cinayetlerine kurban gitmiştir. Her üç evlilikten biri çocuk evliliği olarak istatistiklere geçmiştir. Pek çok çocuğun yaşam hakkı çeşitli nedenlerle elinden alınmıştır. Eğitim sistemindeki yanlışlar sonucu yüzbinlerce çocuğun örgün eğitimi bıraktığı saptanmıştır.    

Türkiye Büyük Millet Meclisi, imkansızlıklar ve güçlükler içinde kurulmuş olup, hem istiklal için ordu, hem de devletinin yeniden kuruluşunu gerçekleştirip milletin kalkınması ve gelişimi için gerekli değişimleri yapan büyük bir destan olarak varlığını devam ettirmiştir.

Bu büyük destanın sırrı ise varlık sebebini milli egemenlikte bulmasında yatmaktadır.

Ulusal Egemenliğin olduğu yerde çokluğun azlığa tahakkümü, çoğunluğun istediği şekilde yaşamaya zorlanmadan bahsedilemez..

Balıkesir Barosu olarak, ülkemizin, Cumhuriyetimizin ve Baromuzun temel kuruluş felsefesini oluşturan Ulusal Egemenlik idealini bizlere, geleceğimizi  oluşturan  çocuklarımıza  emanet ve armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm mücadele arkadaşlarının anıları önünde saygıyla eğiliyor; Hukukun üstünlüğü ve adaletin egemen olduğu bir ülke ve dünya özlemiyle, Ulusal egemenliğin ve Atatürk Türkiye’sinin sembolü TBMM’nin kuruluşunun 99. Yılında ulusumuzun, Balıkesir halkının, geleceğimizi biçimlendirecek olan çocuklarımızın ve tüm meslektaşlarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı saygıyla, sevgiyle kutluyoruz.

Av. Erol KAYABAY

Balıkesir Barosu Başkanı