Muğla Barosuna kayıtlı meslektaşımız Av.Sertuğ Sürenoğlu’nun, geçtiğimiz haftasonu Beşiktaş Çırağan Sarayı önündeki karayolunun trafiğe kapalı olmasını eleştirdiği için Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği haberini hayret, ibret ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız.

Söz konusu caddenin olayın meydana geldiği saatlerde ülkemizin pek muhterem ailelerinin düğün merasimi nedeniyle trafiğe kapatıldığı bilgisi ise ibret katsayımızı arttırmasına karşın, nedense bizleri çok da şaşırtmamıştır.

Bahse konu bölgeyi ziyaret etmiş olanların Çırağan Sarayı önünde seyreden caddenin İstanbul trafiği için ne denli önemli olduğunu iyi bildiği malumdur. Haftasonu olmasının bölgedeki trafik akışını daha da zorlaştırdığı nazara alındığında; böylesine önemli bir arteri düğün merasimi için trafiğe kapatmak Türkiye’nin demokrasi yolculuğunda geldiği noktayı gözler önüne sermesi açısından ilginçtir.

Ama daha da ilginci; sırf bu uygulamayı eleştirdiği için bir Avukatın, hatta Avukatlık ünvanından da bağımsız düşünerek bir insanın, resmi görevliler tarafından darp edilebilmesidir. Hak arama özgürlüğünün temsilcisi olan Avukatların bile can güvenliğinin tehlike altında olduğunu görmek utanç vericidir.

Bunun hangi mevzuata sığdığını söylemek hayli güç olsa gerek!.. Ama Kanunların; kişiye, makama, mevkiye göre değişkenlik gösterdiği bir coğrafyada hangi vicdana sığdığını söylemek de maalesef çok güç!..

Hatta söylemekten utandığımız, dilimize varmadığı şekilde şu acı düşünce de aklımızın bir köşesini kurcalamıyor değil!..

Evet; Av.Sertuğ Sürenoğlu, Çırağan Sarayı mevkiinde trafiğin düğün merasimi nedeniyle kapalı olmasını eleştirmiş ve karşılığında darp edilmiştir. Ama isminin önündeki Avukat ünvanı, kanımızca bu darp eyleminin şiddetinin daha da artmasına neden olmuştur.

Zira bu süreç sadece meslektaşımızın darp edilmesiyle son bulmamıştır. Hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla bir de soruşturma başlatılmıştır.

Yaşanılan durum; ülkenin hukuktan uzaklaştığının, kuralların kişilere özel uygulandığının açık bir göstergesidir.

Toplumsal gerginliğin ve hukuk tanımazlığın acı bir örneği olarak önümüzde duran bu insanlık dışı olayı esefle kınadığımızı bildiriyor, faillerin yargıya hesap vereceği günün takipçisi ve ayrıca meslektaşımız Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun haklı mücadelesinde yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. 16/04/2019

                                                                                             Av. Erol KAYABAY

                                                                                  Balıkesir Barosu Başkanı