3-) E-SERBEST MESLEK MAKBUZU:

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.
01/01/2018 tarihi itibariyle dileyen serbest meslek erbapları uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kağıt ortamda düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.

E Serbest Meslek Makbuzu mecburi olmayıp isteğe bağlı bir uygulamadır. ( Bugün için )
Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler;
1-) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
2-) Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete
sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
3-) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere
üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.
E-Serbest Meslek Makbuzu belgesini alan taraf bunu çıktı olarak isteyebilir. Böyle bir durumda, çıktı alınır ve ıslak imza atılır. Islak imzalı çıktı talep edilmediği müddetçe elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir. e-Serbest Meslek Makbuzu çıktısının ıslak imza ile imzalanması yerine serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, e-Serbest Meslek Makbuzu üzerine atılacak ıslak imza yerine geçmek üzere hazır imzalı olarak düzenlenip teslim edilmesi de mümkündür.
E-Serbest Meslek Makbuzunun elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı gerekmektedir.
E-Serbest Meslek Makbuzunu alan taraf ise teslim yöntemine göre e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısını veya elektronik ortamdaki halini muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir.
E Serbest Meslek Makbuzu zorunlu değildir. Mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.
E-serbest meslek makbuzunda bulunması gereken zorunlu bilgiler kâğıt ortamında düzenlenen serbest meslek makbuzundan farklı değildir. Buna göre elektronik ortamda düzenlenen serbest meslek makbuzunda aşağıdaki unsurların yer alması zorunludur.
1-) Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, vergi dairesi, VKN veya TCKN’si, adresi,
2-) Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN’si,
3-) Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,
4-) Alınan paranın miktarı (varsa vergi tevkifatı tutarları ve katma değer vergisi tutarları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde).

NOT:  2019 Tarihi itibariyle de aynı uygulama devam etmektedir