Sayın UYAP Bilgi Sistemi Kullanıcısı;

Editör programı içerisinde kullanılan elektronik imza uygulamasının lisans süresi sona erdiğinden, editörün 4.1.12 öncesi sürümlerinde Elektronik imza işlemi yapılamamaktadır. Tübitak`ın en son yayınladığı ve geçerliliği 10/03/2021 tarihine kadar olan lisans dosyası editör uygulamasına eklenmiş olup problem giderilmiştir. Bu değişiklik için portal ana sayfasında (http://www.uyap.gov.tr/destek/uyap.zip) yeni yayınlanan editörün 4.1.12 versiyonunun bilgisayarınıza eski sürümünün kaldırılarak yenisinin kurulması gerekmektedir.

Önemle duyurulur.