10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edilmesinin yıldönümü tüm dünyada ‘’İnsan Hakları Günü’’ olarak kutlanmaktadır. Bu günde ne yazık ki hem dünyada hem ülkemizde her geçen gün artan insan hakları ihlallerini anlatmak değil, insanlığın, insan olma onurunu kutlamak isterdik.

İnsan haklarının temelinde “insan onuru” vardır. Öyleyse İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin yıl dönümünde, insan onurunu öne çıkarıp;

İnsanın en temel haklarının düşmanları olan savaş ve terörün neden tırmandığını,

Milyonlarca insanın yurtlarını neden terk etmek zorunda kaldığını,

İnsanlık onurunu kıran işkence ve cezaların neden sürdüğünü,

İnsanlığın korkudan ve yoksulluktan neden kurtulamadığını,

Çocukların neden güven içinde yaşayamadığını,

Kadın erkek eşitliğinin neden sağlanamadığını,

Eğitim ve sağlık haklarından bireylerin eşit olarak neden yararlanamadığını,

Din ve vicdan özgürlüğünün neden yaşama geçmediğini,

İfade özgürlüğünün neden yeterli ölçüde kullanılamadığını,

İnsanların adil yargılanma hakkından neden yoksun kaldığını,

usanmadan gündeme getirmek, insan haklarını ihlal edenleri sorgulamak, evrensel hukukun yaygınlaşması için mücadele etmek ve bu hakların sadece metinlerde kalmasını değil, uygulamaya geçmesini hedeflemek hem hakkımız, hem de görevimizdir.

Ne yazık ki Ülkemizde; yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, adil yargılanma, savunma, sağlıklı çevrede yaşama, eğitim, barınma gibi en temel hakların ihlal edildiği; hemen her gün kadın cinayetlerinin yaşandığı, çocukların öğrenci yurtlarında yanarak can verdiği, ilkel şartlarda düşük ücretlere çalışan işçilerin tedbirden ırak maden ocaklarında ya da denetimsiz tersane sahalarında can verdiği, yine çocukların cinsel istismar aracı haline geldiği ve buna benzer durumların, ihlallerin sıkça yaşandığı ortadadır.

Bu anlamlı günde insanlığın, insan olma sorumluluk ve bilinciyle hareket ettiği, hak ihlallerinin yaşanmadığı, “İnsanım; o zaman, insanlara karşı yapılan kötü ve haksız muamelelere karşı duyarsız kalamam” düşüncesinin özümsenerek kabul görmesini temenni ediyor; insan kalarak yaşayanların ve hakları uğruna can verenlerin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyoruz.

Av. Erol KAYABAY

Balıkesir Barosu Başkanı