C.M.K. ÜCRET TARİFESİ 
01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR 

       

Hazırlık Aşamasındaki Takip Edilen İşler İçin; 

 

 

Sulh Aşamasındaki Takip Edilen İşler İçin; 

 

a-Tarife 

188.00 TL 

 

a-Tarife 

291.00 TL 

b-Brüt Ücret(a / 1.18) 

159.32 TL 

 

b-Brüt Ücret (a / 1.18) 

246.61 TL 

c-Katma Değer Vergisi(b x % 18) 

28,68 TL 

 

c-Katma Değer Vergisi (b x % 18) 

44,39 TL 

d-Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 

31,86 TL 

 

d-Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 

49,32 TL 

e-Net Ücret (b-d) 

127,46 TL 

 

e-Net Ücret (b-d) 

197,29 TL 

Ödenecek Toplam Tutar (e+c) 

156,14 TL 

 

Ödenecek Tutar (e+c) 

241,68 TL 

 

       

1-ASLİYE CEZA 
2- ÇOCUK MAHKEMESİ 
3-İCRA CEZA VE FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ İLEİNFAZ HAKİMLİKLERİNDE Takip Edilen İşler İçin; 

 

 

1- AĞIR CEZA 
2-ÇOCUK AĞIR CEZA 
Aşamalarındaki  Takip Edilen İşler İçin; 

 

a-Tarife 

320.00 TL 

 

a-Tarife 

578.00 TL 

b-Brüt Ücret(a / 1.18) 

271.19 TL 

 

b-Brüt Ücret (a / 1.18) 

489,83 TL 

c-Katma Değer Vergisi(b x % 18) 

48,81 TL 

 

c-Katma Değer Vergisi (b x % 18) 

88,17 TL 

d-Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 

54,24 TL 

 

d-Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 

97,97 TL 

e-Net Ücret (b-d) 

216,95 TL 

 

e-Net Ücret (b-d) 

391,86 TL 

Ödenecek Toplam Tutar (e+c) 

265,76 TL 

 

Ödenecek Tutar (e+c) 

480,03 TL 

 

       

HAZIRLIK  Aşamasındaki Takip Edilen İşler İçin; 
+ 
SULH 

 

 

HAZIRLIK  Aşamasındaki Takip Edilen İşler İçin; 
+ 
ASLİYE 

 

a-Tarife 

479.00 TL 

 

a-Tarife 

508,00 TL 

b-Brüt Ücret(a / 1.18) 

405,93 TL 

 

b-Brüt Ücret(a / 1.18) 

430,51 TL 

c-Katma Değer Vergisi(b x % 18) 

73,07 TL 

 

c-Katma Değer Vergisi(b x % 18) 

77,49 TL 

d-Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 

81,19 TL 

 

d-Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 

86,10 TL 

e-Net Ücret (b-d) 

324,75 TL 

 

e-Net Ücret (b-d) 

344,41 TL 

Ödenecek Toplam Tutar (e+c) 

397,81 TL 

 

Ödenecek Toplam Tutar (e+c) 

421,90 TL 

 

       

HAZIRLIK  Aşamasındaki Takip Edilen İşler İçin; 
+ 
AĞIR CEZA 

 

 

a-Tarife 

766.00 TL 

 

b-Brüt Ücret(a / 1.18) 

649,15 TL 

 

c-Katma Değer Vergisi(b x % 18) 

116,85 TL 

 

d-Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 

129,83 TL 

 

e-Net Ücret (b-d) 

519,32 TL 

 

Ödenecek Toplam Tutar (e+c) 

636,17 TL 

 

 

   

YOL GİDERLERİNİN ÖDENMESİ 
 
ADALET BAKANLIĞININ TEBLİĞİNE GÖRE YAPILACAKTIR. 
ZORUNLU HALLERDE İSE YAPILAN ULAŞIM 
MASRAFLARI FATURA VEYA YAZARKASA FİŞİ 
İBRAZI İLE ALINAMAMASI DURUMUNDA İSE 
ULAŞIM GİDERLERİNE İLİŞKİN FORM 
DOLDURULMASI HALİNDE ÖDENECEKTİR. 

 

 

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1-HAZIRLIK VE KOVUŞTURMA AŞAMALARINDA TALİMATLARDA YARI ÜCRET ÖDENECEKTİR. MAKBUZ ESAS DOSYANIN GÖNDERİLDİĞİ YER MAHKEMESİNİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ADINA KESİLECEKTİR. 

2-GÖREVSİZLİK KARARI VERİLDİĞİNDE ZORUNLU MÜDAFİLİK VE VEKİLLİK GÖREVİ DOSYANIN GÖNDERİLDİĞİ MAHKEMEDE DE DEVAM EDER. TARİFEDE FARKLILIK VAR İSE ARADAKİ FARK KADAR ÜCRET ÖDENİR. 

3-YETKİSİZLİK, DAVANIN NAKLİ VEYA BAŞKA NEDENLERLE MÜDAFİİLİK SONA ERERSE TARİFEDE YAZILI ÜCRET ÖDENİR. 

4-KOVUŞTURMA KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR Kİ DÖNEMİ KAPSADIĞINDAN; YARGITAY TARAFINDAN KARAR BOZULMUŞ VE YENİDEN YARGILAMA YAPILMIŞ DAHİ OLSA GÖREV DEVAM EDECEK OLUP BUNDAN DOLAYI TARİFEDE DEĞİŞİKLİK DAHİ OLSA YENİDEN ÜCRET ÖDENMEYECEKTİR. 

5-SORUŞTURMA AŞAMASINDAKİ İŞLERDE SORUŞTURMA TARİHİNDEKİ YÜRÜRLÜKTE OLAN TARİFEYE GÖRE ÜCRET ÖDENECEKTİR. 

6-SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMASINDA GÖREV YAPAN MESLEKTAŞLAR OCAS GÖREVLENDİRME YAZISINI ÖDEME EVRAKLARINA EKLEMELERİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE YÖNETMELİĞE AYKIRILIK NEDENİ İLE ÖDEME YAPILMAYACAKTIR. 

7-19.12.2006 TARİHİNDEN SONRAKİ İFADE TUTANAKLARININ VE ZABIT SURETLERİNİN SURETİN ASLINI DÜZENLEYEN MAKAM TARAFINDAN ASLI GİBİDİR ONAYININ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. 

8-OCAS SİSTEMİ, CMK ÇALIŞMA KOMİSYONU VE CMK UYGULAMA SERVİSİ BİLGİSİ DIŞINDA DAHİL OLUNAN GÖREVLENDİRMELER ÜCRETLENDİRİLMEYECEKTİR. 

BİLGİLERİNİZE SUNULUR. 

BARO BAŞKANLIĞI 

 

31 ARALIK 2013 TARİH VE 28868 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN CMK GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VEVEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2014 YILI TARİFESİNE GÖRE HAZIRLANILMIŞTIR.