C.M.K. ÜCRET TARİFESİ
01.01.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
Hazırlık Aşamasındaki Takip Edilen İşler İçin; Sulh Aşamasındaki Takip Edilen İşler İçin;
a-Tarife 172.00 TL a-Tarife 267.00 TL
b-Brüt Ücret(a / 1.18) 145.76 TL b-Brüt Ücret (a / 1.18) 226.27 TL
c-Katma Değer Vergisi(b x % 18) 26.24 TL c-Katma Değer Vergisi (b x % 18) 40.73 TL
d-Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 29.15 TL d-Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 45.25 TL
e-Net Ücret (b-d) 116.61 TL e-Net Ücret (b-d) 181.02 TL
Ödenecek Toplam Tutar (e+c) 142.85 TL Ödenecek Tutar (e+c) 221.75 TL
1- ASLİYE CEZA
2- ÇOCUK MAHKEMESİ
3- İCRA CEZA VE FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ
Aşamalarındaki Takip Edilen İşler İçin;
1- AĞIR CEZA
2-ÇOCUK AĞIR CEZA
Aşamalarındaki  Takip Edilen İşler İçin;
a-Tarife 294.00 TL a-Tarife 533.00 TL
b-Brüt Ücret(a / 1.18) 249.15 TL b-Brüt Ücret (a / 1.18) 451.69 TL
c-Katma Değer Vergisi(b x % 18) 44.85 TL c-Katma Değer Vergisi (b x % 18) 81.31 TL
d-Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 49.83 TL d-Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 90.34 TL
e-Net Ücret (b-d) 199.32 TL e-Net Ücret (b-d) 361.35 TL
Ödenecek Toplam Tutar (e+c) 244.17 TL Ödenecek Tutar (e+c) 442.66 TL
HAZIRLIK  Aşamasındaki Takip Edilen İşler İçin;
+
SULH
HAZIRLIK  Aşamasındaki Takip Edilen İşler İçin;
+
ASLİYE
a-Tarife 439.00 TL a-Tarife 466.00 TL
b-Brüt Ücret(a / 1.18) 372,03 TL b-Brüt Ücret(a / 1.18) 394.92 TL
c-Katma Değer Vergisi(b x % 18) 66,97 TL c-Katma Değer Vergisi(b x % 18) 71.08 TL
d-Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 74,41 TL d-Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 78.98 TL
e-Net Ücret (b-d) 297,63 TL e-Net Ücret (b-d) 315.94 TL
Ödenecek Toplam Tutar (e+c) 364,59 TL Ödenecek Toplam Tutar (e+c) 387.02 TL
HAZIRLIK  Aşamasındaki Takip Edilen İşler İçin;
+
AĞIR CEZA
YOL GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

ADALET BAKANLIĞININ TEBLİĞİNE GÖRE YAPILACAKTIR.
ZORUNLU HALLERDE İSE YAPILAN ULAŞIM
MASRAFLARI FATURA VEYA YAZARKASA FİŞİ
İBRAZI İLE ALINAMAMASI DURUMUNDA İSE
ULAŞIM GİDERLERİNE İLİŞKİN FORM
DOLDURULMASI HALİNDE ÖDENECEKTİR.

a-Tarife 705.00 TL
b-Brüt Ücret(a / 1.18) 597,46 TL
c-Katma Değer Vergisi(b x % 18) 107,54 TL
d-Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 119,49 TL
e-Net Ücret (b-d) 477,97 TL
Ödenecek Toplam Tutar (e+c) 585,51 TL