STAJ KREDİ BAŞVURUSU VE SÖZLEŞMESİ

BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/112

İlgi

2014/108 sayılı Duyurumuz.

Konu

: Staj kredisi başvuruları hakkında.

Bilindiği üzere Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliği Değişikliği Resmi Gazete’nin 23.12.2014 günlü 29214 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik değişikliği gereği staj kredi sözleşmesi yeniden düzenlenmiş olup eski staj kredi sözleşmeleri ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yeni sözleşme metnine Birliğimiz web sitemizde yer alan “Staj Kredi İşlemleri” bölümünden ulaşılabilmektedir.

Ayrıca 01.01.2015 tarihinden itibaren staj kredi başvurularının yine Web sayfamızda “Staj Kredi İşlemleri” bölümünden giriş yapılarak “Hemen Başvur” kısmından yapılması gerektiğinden söz konusu tarihten itibaren web sayfamız üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gereğini bilgilerinize saygılarımla sunarım.

                                                                                    İlgili link için lütfen tıklayınız.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı