STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER

SIRA NO

İSTENEN BELGELER

ADET

1

Diploma veya fakülte çıkış belgesi

2

Noterden Onaylı
(Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi vb. mezunlar için
1.-Diploma Denklik Belgesi (Noterden Onaylı)
2.-Ankara-İstanbul Üniv.Hukuk Fakültelerinden ilgili makama başlığı adı altında noksan kalan dersi bulunmadığına ilişkin yazı
3.-Transkrip)

2

Dilekçe

2

Ekte verilmiştir. Doldurulup imzalanacaktır (Staj İstem Dilekçesi)

3

Bildiri kağıdı

2

Ekte verilmiştir.Doldurulup imzalanacaktır.

4

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2

5

İkametgah Belgesi

2

Muhtarlık veya Nüfus İdaresinden

6

Nüfus Kayıt Örneği

2

Nüfus İdaresinden

7

Arşivli sabıka kaydı

2

Cumhuriyet Başsavcılığından

8

Sağlık Raporu

2

Ruhen ve Fiziken bir engel oladığına dair.

9

Ticaret Odası Belgesi

2

Ekte verilmiştir.Doldurulup onaylatılacak.

10

Takdim Belgesi

4

İki ayrı avukattan 2 asıl (2 yılını doldurmuş avukat)

11

Araştırmacı Avukat

2

5 yılını doldurmuş avukat (10.sıradaki avukatlardan farklı bir avukat kullanılacak.)

12

Muvafakatname

2

Staj yapacağı avukat tarafından imzalatılacaktır.

13

Fotoğraf

4

Vesikalık (cübbesiz) (Erkekler ceket ve kravatlı, bayanlar döpiyesli ) (Biometrik) klavuz için tıklayınız.

14

Askerlik terhis yada tecil belgesi

2

Mezunuyetten sonra askerlik yapanlar yada tecil ettirenler için

15

SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI’ ndan kaydının bulunmadığına dair yazı

2

İlgili Kurumlardan onaylı olacaktır.

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Giriş Ödeneği = 50,00 TL Nakit olarak Baro Başkanlığına evraklar ile birlikte ödenecektir.

STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR için TIKLAYINIZ.    (Bilgisayarla kısaltma yapılmadan doldurulacaktır.)

AVUKAT VE AVUKAT STAJYERİ KİMLİK TESLİM FORMU